h2o-benelux

Structuratie van water

 

Structuur van water

Structure d'eau moléculaire

Waterstofbruggen die zich structureren

Het water structureert zich dankzij de waterstofbruggen die de elektronen realiseren. De waterstructuur is de wijze waarop de waterstofmoleculen zich zullen schikken, organiseren en tussen elkaar verbinden. Zij zullen ketens van moleculen vormen genaamd „clusters“.

Water clusters

Het distributiewater dat in de waterleidingen loopt is gedestructureerd want het is samengesteld uit clusters van 700 watermoleculen die niet kunnen opgenomen worden door het lichaam. Deze grote waterclusters verhinderen een goede assimilatie van de voedingsstoffen door onze cellen. Zij vermoeilijken de inbreng van de mineralen, oligo-elementen en vitamines in onze cellen, omdat zij veel moeilijker doorheen hun aquaporines kunnen doorstromen

Bovendien houden zij de verontreinigde stofdeeltjes gevangen in wat men noemt een besmettingsvorm. De watermoleculen structureren zich rond de gepollueerde moleculen, via aangepaste combinaties (waterstofbruggen). Deze stemmen overeen met de codering van deze moleculen. Het geheel van deze verontreinigende frequenties vormt in het water „het geheugenvan de pollutie.

Clusters van water vormen zich hoofdzakelijk omdat het water:

  • Doorheen rechtlijnige leidingen loopt (≠ natuurlijke beweging)

clusters2

  • Onder druk gezet wordt (tussen 3-5 bars)