h2o-benelux

Chemische samenstelling van water

De waterstofmolecule (H2O)

ponts1

Elektronische wolk die negatief (blauw) & positief (rood) geladen is

 

De waterstofmolecule is samengesteld uit 1 atoom zuurstof (O) en 2 waterstofatomen (H+). De diameter van een waterstofmolecule bedraagt 0,15 nm (= nanometer d.w.z 1 milliardste van één meter!). 99% van de materie van het heelal bestaat uit waterstof! .
Het zuurstofatoom is omringd door 8 elektronen die negatief geladen zijn (negatieve ion). De 2 waterstofatomen zijn elk door 1 negatief geladen elektron omringd (positieve ion). Het elektron is véél kleiner dan het atoom (haar massa is 1.830 keer kleiner).
De elektronen zijn een interface tussen de materie en de energie. De materie bestaat uit cellen, bestaande uit moleculen die zich aan elkaar binden dankzij de verschillende milliarden connecties per seconde van hun elektronen. Na het elektron komen wij in de wereld van de fotonen (licht) terecht en vervolgens deze van de tachyonen om te eindigen met de cosmische stralingen (zuivere energie). Elektronisch water is water dat rijk is aan elektronen met een elektronegatieve lading die energie verschaft.

De Waterstofbruggen

waterstofbrug

De waterstofmolecule is tweepolig d.w.z. dat haar uiteinden elektrisch negatief geladen zijn, voor zuurstof, en positief, voor waterstof. De positieve lading wordt door de negatieve lading aangetrokken, wat een moleculaire verbinding of waterstofbrug tot stand brengt = oplosbaarheid van het water.

Deze verbinding vormt de structuur van het water en laat het water toe zich te verbinden met alle mogelijke stoffen die het in het lichaam ontmoet. Dit is nuttig voor het transport van voedingsstoffen naar de cellen of het oplossen en afvoeren van afvalstoffen via de urine. Een water dat rijk is aan elektronen is dus positief voor het organisme!