h2o-benelux

Het “geheugen” van het water

Het water vangt op, slaat op en zendt de elektromagnetische golven uit die afkomstig zijn van de kosmos, de Aarde en van onze emoties! Het is een interface tussen ons omringend milieu (buitenkant) en ons levend milieu (binnenste). Zij vangt de kosmische energie van elektromagnetische aard op ! 

Dr Jacques Benveniste (1985)

jb1

« Het geheugen van het water »

Benveniste is de eerste die over „het geheugen van het water“ heeft gesproken in 1985. Hij zei dat het water de informatie ontvangt, opslaat en teruggeeft. Hij vergeleek het water met een magneetband.

J. Benveniste heeft bewezen dat ondanks de hoge verdunning (10-12 HH: Honderdste Hahnemann) van een actieve molecule (bvb. een geneesmiddel of verontreinigde stof), deze nog actief kon zijn. Dit door de elektromagnetische afdruk die in het water aanwezig bleef alhoewel de molecule fysisch niet meer bestond ! Hij heeft vastgesteld dat de informatie (trillingsfrequenties) van de actieve molecule meteen werd overgebracht naar de andere watermoleculen die haar omringden (besmettingsvorm). Ondanks zijn fysische verdwijning, laat het geneesmiddel of de verontreinigende stof dus zijn energieafdruk in het water achter!

Masaru Emoto (1999)

« De foto’s van de waterkristallen »

Masaru Emoto heeft met een microscoop (vergroting x 200) waterkristallen gefotografeerd (ingevroren op -25°C in dozen van Petri). Hij heeft kunnen vaststellen dat enkel het bronwater (of gedynamiseerd water, zie de foto’s hieronder) een kristalstructuur of zeshoekige vorm presenteert. Deze structuur kan bekomen worden via een krachtige vortex, trillingsfrequenties uitgezonden door muziek, emoties of zelfs door woorden als „liefde & dankbaarheid“. Het is zogenaamd levend „ water!

cristalisation1n

Kraantjeswater, stagnerend water van meren of verontreinigde rivieren daarentegen presenteren zwarte gaten of onafgewerkte kristallen, het is zogenaamde dood“ water!

Deze zespuntige kristalstructuur wordt bekomen dankzij de waterstofbruggen die gerealiseerd worden dankzij de elektronen (dipolariteit van het water). Deze structuur is vergelijkbaar met deze van bronwater

cristalisation2n

* GIE-waterkristallen genomen door het laboratorium Ernst Braun Gauggleren 2 – CH-3664 Burgistein, Zwitserland, volgens het protocol van Masaru Emoto

Professor Luc Montagnier (2010)

« Transductie van electromagnetische golven van DNA » 

lm1

Na DNA moleculen van AIDS patiënten in hoge mate verdund te hebben in water (10-10 HH: Honderdste Hahnemann), stelde hij vast dat het water de elektromagnetische trillingen ervan had opgevangen. Deze golven werden vervolgens gecodeerd (gedigitaliseerd) in de vorm van een informaticabestand en elektronisch (via internet) naar een laboratorium in Italië verzonden. Dit labo is erin geslaagd het desbetreffende DNA van de AIDS patiënt opnieuw samen te stellen in gedistilleerd water =verschijnsel van transductie.

De wetenschappers zijn van mening dat het de structuur van het water is dat de elektromagnetische golven, uitgezonden door de verdwenen DNA molecule, heeft opgevangen, opgeslagen en overgebracht (= „geheugen van het water“). Bovendien wordt deze informatie doorgegeven aan het water van het lichaam! Als het water deze capaciteit heeft, dan achten zij het mogelijk dat in de toekomst Aids patiënten zullen kunnen verzorgd worden dankzij golven (uitgezonden door de geneesmiddelen). „Als de golven kunnen behandelen, dan kan men behandelen door de golven! “, Luc Montagnier. Dit noemt men de numerieke biologie gebaseerd op de quantumfysica

Video: „Men heeft het geheugen van het water teruggevonden”: