h2o-benelux

De waterzuiveringsinstallaties verzadigen


Ondanks het gebruik van verschillende reinigingsstoffen slagen de zuivingsstations er niet meer in het water te filteren.

De pollutieoorsprong is inderdaad veel breder geworden, o.a.  de landbouw (pesticiden, nitraten, fosfaten,…), de industrie (lood, cadmium, kwik, chroom, zink, koper, koolwaterstoffen, …) en de farmaceutische vennootschappen (geneesmiddelen en hormonen evenals de nucleaire milieuverontreiniging). Men telt niet minder dan 1.000 verontreinigende stoffen in het water waarvan 500 potentieel kankerverwekkend zijn (bron: Frans ministerie van gezondheid in 2004)! Men vindt in de genen van de menselijke foetus méér dan 400 verontreinigend bestandsdelen! Bovendien zijn deze verontreinigende stoffen in chemische wisselwerking met elkaar en produceren zo chemische cocktails die op méér dan 100.000 verschillende stoffen worden geëvalueerd en die in het water kunnen terecht komen! Niemand kent de gevolgen van deze chemische interacties op de mens! Deze verontreinigende stoffen bevinden zich overal, zowel in het kraanwater als in het grondwater, de rivieren, de mineraalwaters … .Tenslotte zullen sommige van deze verontreinigende stoffen zich vasthechten in onze weefsels.
Bovendien moeten de geruststellende chemische en bacteriologische analyses betreffende het kraanwater gerelativeerd worden. Want de wettelijke normen “evolueren” immers! Vandaag aanvaardt men de aanwezigheid van nitraten in het water t.b.v. 50 mg/L, 80 jaar geleden was dat slechts 2,5 mg/L!