h2o-benelux
  • Bedrag te ontlenen* : € 4.000
  • Duurtijd : 36 maanden
  • Mensualiteit: € 117 dit geeft voor een familie van 5 personen € 23/maand/persoon!
  • Totaal bedrag terug te betalen: € 4.231
  • Rentevoet : 3,75%**

*Categorie consumentenkrediet / type eco-krediet (de H2O toestellen maken deel uit van deze categorie)

** Indicatieve rentevoet die evolueert naargelang het marktaanbod