h2o-benelux

Dynamizer GIE 3000®

Herstructuratie - Wat doet de Vortex?

Er zijn 2 processen:

 • Mechanische vortex: buis in spiraalvorm + verengingen om hoge en lage druk te bekomen
 • Magnetisch veld: 3 magneten

gie

                         Beeld van de revitalisator (15 verschillende technieken)

Zij laten toe:

 • Het water te herstructureren door fragmentatie van haar moleculen: de macro-waterclusters bestaande uit 700 moleculen worden uitgesplitst in micro-clusters van 4 à 8 moleculen die zich herstructureren in zeshoekige kristalvormen

 vortex1

De zespuntige kristalstructuur wordt bekomen dankzij de waterstofbruggen die gerealiseerd worden dankzij de elektronen (dipolariteit van het water).

 • de verontreinigende stoffen en de mineralen te herstructureren (o.a de kalksteen dat in het water is opgelost) -> door hun tentakulaire structuur om te vormen in een sferische structuur. Deze stoffen blijven dus wel degelijk aanwezig in het water, maar hun structuur wordt veranderd!

vortex4

Hydraulische leidingen na 7 jaar gebruik van GIE water (1998 – 2005)

Doe ook de „pantest“: Laat geherstructureerd en gewoon water koken in 2 verschillende pannen. Na het koken, blijft één water doorzichtig en oplosbaar onder een laag van geherstructureerd kalksteen, het andere water is ondoorschijnend onder een fijne poeder van ontbonden kalksteen.

vortex5

Links gewoon water, Rechts geherstructureerd water

 • De oplosbaarheid van het water te verhogen, want de fragmentatie van de watermoleculen verhoogt de mogelijkheden van moleculaire verbindingen naar andere moleculen. De grote waterclusters (700 moleculen) vormen hoofdzakelijk moleculaire verbindingen onder elkaar, terwijl kleinere clusters (4 tot 8 moleculen) hoofdzakelijk verbindingen maken met andere moleculen dan water. Dit laat toe:
 • De mineralen op te nemen (organisch en anorganisch) en te transporteren doorheen de aquaporines naar de cellen van het lichaam = voedingsfunctie van de cellen (transport van vitamines en oligo-elementen)
 • De afvoer te realiseren van, de verontreinigde stofdeeltjes, de cellulaire afvalstoffen (in 3 jaar tijd vernieuwt het lichaam al haar 60.000 miljard cellen) en de anorganische mineralen die niet assimileerbaar zijn door het organisme = reinigingsfunctie van ons metabolisme. Deze verwijdering van de afvalstoffen gebeurt via de urine en de transpiratie
 • Een groter vacuüm (= micro-ruimtes van quantumleegte) tussen de versnipperde micro-waterclusters te creëren. Dit vacuüm ligt aan de basis van de aspiratie/aantrekkingskrachten (energie van de leegte per implosie = centripetale kracht), die één van de energetische bestanddelen van het water vertegenwoordigen

fluctuations-quantiques-du-vide---lactamme-polytechnique

                    Foto van Biofotons in de “leegte” 

Zie wat dat betreft het zeer interessant artikel van de Franse Professor Marc Henry:

„Onze watermoleculen schijnen informatie van de „leegte“ te ontvangen. Wij stellen vast dat de leegte in staat is om een elektromagnetische golf te verspreiden. Dit wil zeggen dat de leegte een elektrische weerstand heeft. In quantummechanica leren wij dat de leegte vol van deeltjes en antideeltjes is. Wij zijn dus ver van wat men noemt het “niets”. Met zijn capaciteit om fotonen vanuit de leegte te ontnemen en ze te laten circuleren in zijn flexibel netwerk van waterstofverbindingen, zou het water een recipiënt kunnen zijn van informatie afkomstig vanuit het onzichtbare. Aldus zou ons water in staat zijn om elektromagnetische informatie te verzamelen afkomstig uit een raadselachtige ledigheid. Eens ontvangen, zou deze zich naar ons DNA, onze eiwitten, en bijgevolg naar heel onze fysiologie overgebracht worden.

 • De bio-fotonische activiteit in het water op te heffen (zijn energieafdruk met electronegatief potentieel):
  • De herstructurering van het water in kristalwater laat toe om de cosmische stralingen op te vangen. Deze fragmentatie verhoogt daardoor de levensenergie en dus de bio-fotonen in het water
  • De fragmentatie van de waterclusters vergroot het vacuüm tussen hen. Als gevolg daarvan worden de reflectie mogelijkheden van de bio-fotonen in het geherstructureerde water en in de natuurlijke mineralen die erin aanwezig zijn verhoogd (aangezien de natuurlijke mineralen de hoofdreceptoren zijn van deze bio-fotonische energie => hoe meer het water gemineraliseerd zal zijn, hoe meer het een bio-fotonische capaciteit zal hebben!)

       vortex6

      Bio-fotonische activiteit binnen een waterstofmolecule (illustratie afkomstig van de film Water, Jupiter films ©)

 • De verontreinigende frequenties te breken die aanwezig blijven ondanks de filtratie van hun molecule. Dit wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door het magnetische veld! De verontreinigende stof laat een eigen frequentie in de watercluster achter (moleculaire structuur van het water). Het water is immers een elektromagnetische ontvanger-zender van de trillingsfrequenties van de stoffen die het vervoert. De watermoleculen bouwen/structureren zich rond de gepollueerde moleculen, via aangepaste combinaties (waterstofbruggen), dit noemt men de besmettingsvorm. Deze stemmen overeen met de codering van de verontreinigde moleculen. Het geheel van deze verontreinigende frequenties vormt in het water „het geheugen“ van de pollutie. Dankzij deze magnetische fragmentatie worden de verontreinigende frequenties dus uitgeschakeld en dit zowel voor het water zelf als voor de verontreinigende stoffen die erin aanwezig zijn. Deze stoffen hebben voortaan een neutrale frequentie en staan open voor revitalisatie (nieuwe natuurlijke frequenties)!

 

 • De rH2 of redox te verlagen ( -10%, BEV, Bio Elektronica van Vincent -analyse voor het GIE-water). Dit verhoogt het aantal elektronen in het water. Een water rijk aan elektronen neutraliseert het verwoestende effect van de vrije radicalen. Vrije radicalen vinden hun oorsprong in een geoxydeerde voeding gulzig aan elektronen. Vrije radicalen zijn aan de oorsprong van de veroudering van de cellen. Goed water is anti-oxyderend  (reductiewater) en heeft een rH2 tussen 25>< 28
 • De pH te verminderen ( -18%, BEV-analyse voor het GIE-water). Een zuurder water ontgift, vergemakkelijkt de assimilatie van de voedingsstoffen en maakt het mogelijk om de bloed-ph weer in evenwicht te brengen (deze is steeds alkalischer bij de mensen). Een goed water bevat een pH tussen 6 >< 7

Herstructuratie - Technische karakteristieken van de vortex

 • Spiraalvortex (rechts draaiend) dankzij de spiraalbewegingen worden de macro clusters gefragmenteerd in bio-assimileerbare micro-clusters. Dit verwekt een energetische implosie volgens het systeem van Viktor Schauberger (beheerste centripetale energie die van de periferie naar het centrum gaat door de energie te concentreren: versnelling van het water in het centrum van de vortex, elektronen worden afgerukt => negatieve ionisatie van het water => verhoging van de fotonische energie)

   images3DOVN7QD  IMG_6056Kopieren

 • Hoge en lage drukvortex gerealiseerd door verengingen in de buizen van de revitalisator (herhaalt zich 17 keer in enkele millisecondes). Dit verhoogt de zuurstof en schakelt de bacteriën uit

 

 • Magnetisch veld = 3 permanente magneten creëren een magnetische werveling door alignatie van de watermoleculen in de richting van de noordelijke polariteit (stijgende richting) & zuidelijke polariteit (dalende richting) door de plotselinge omwenteling van de rotatie (nucleaire magnetische techniek van weerklank van Patrick Flanagan). Dit creëert 10,65 quintillarden (x10-34) wervelingen in 1 seconde. Deze vortex „breekt“ de verontreinigende frequenties

 vortex11

 • Het debiet van het geherstructureerde water: 5.000L/u aan 4 bar druk
 • Levensduur 15 jaar (garantie 6 jaar), geen enkel onderhoud noch elektrische aansluiting
 • Gehomologeerd apparaat door de Zwitserse Vennootschap van de Industrie van het Gas en de Wateren (SSIGE) onder het nr0207-4519 (officieel certificatie orgaan voor het distribueren van drinkwater)
 • Afmetingen: 70 cm H, diameter van 15 cm en gewicht 12 kg

Dynamisatie in de GIE 3000®

* Beschrijving van de term dynamisatie

 • Het gefiltreerde en geherstructureerde water alsook de natuurlijke mineralen die erin aanwezig zijn zijn neutraal vanuit een energetisch standpunt. Zij moeten nog gedynamiseerd worden. D.w.z. dat zij nog energetisch opgeladen moeten worden in natuurlijke trillingsfrequenties van tellurische en kosmische oorsprong. deze frequenties noemen wij de levens-energie
 • De kosmische stralingen worden door de “vormgolven” Dit zijn vibratoire “omslagen” rond elke natuurlijke levensvorm op Aarde. Deze levensvormen hebben een geometrie, dat sommigen een heilige geometrie noemen. De subtiele vorm van deze geometrie is een open deur voor de stralingen afkomstig van het heelal. Deze kosmische energie genereert „bio-fotonische“ energie (licht-energie) die vervolgens elektromagnetische impulsen overbrengt in alle intra- en extracellulaires functies van de levende organismen. Deze impulsen zullen op hun beurt het proces van her & de-generatie van de organische functies activeren. Het is dus gemakkelijk te begrijpen dat, hoe meer men het bio-fotonische potentieel verhoogt in het water, hoe levendiger en gezonder de planten, de dieren en de Mens zullen zijn!

gie1

 • Voor de Mens is dit het gedynamiseerd water dat ons energetisch lichaam voedt. Deze energie komt overeen met de „lebenskraft of orgon-energie“ van Wilhelm Reich. Het water is tenslotte een energetisch voedingsmiddel dat ons beschermt tegen een daling van onze immuniteit, metabolische stoornissen en degeneratie
 • De Aardstralingen zijn de weerklank van de kosmische stralingen. Dit door middel van de mineralen van de Aarde die ze « opvangen ». Het regenwater dat doorheen de lagen van mineralen doorsijpelt, laadt zich op met hun trillingsfrequenties. Bomen en planten zullen dan, via hun wortels, dit energetisch water oppompen en energetisch gevoed worden.

*Dynamisatie binnen GIE 3000®

De GIE Dynamizer wordt omhuld door:

 • Poeder van vulkanische lava-rots van de Eiffel (oorsprong Duitsland)
 • Quartz-zand (dat de revitalisator tegen elektromagnetische pollutie beschermt)
 • Organische en anorganische lagen (teneinde de levensenergie van het water te verhogen)

gie2

Dankzij dit omhulsel wordt er orgon naar het water getransfereerd (levensenergie, biologische golf, subtiele energie), volgens de theorie van Wilhelm Reich:

 • De organische lagen (katoen, vulkanische poeder van lava, quartz-zand), trekken levensenergie aan en absorberen ze
 • de anorganische lagen = metalen (koper) kaatsen levensenergie terug

Prijs

 • Prijs voor een individuele GIE 3000®: € 2.549 excl. BTW (3.086 BTW inbegrepen) inclusief transport