h2o-benelux

Analyse van de evolutie van pathogene bacterie van de intestinale microbiota Escherichia coli in een voedingsagar met gerevitaliseerd water:

Na 48h00, 60% daling van de bacteriegroei (CFU/g) tussen de gedynamiseerd en niet-gedynamiseerd voedingsagar!

Deze test bevestigt de microbiologische biocompatibiliteit van gerevitaliseerd water! Het evenwicht van de microbiota is een zeer belangrijke factor in onze gezondheid.