h2o-benelux

J. Benveniste was de eerste om te spreken over “het geheugen van het water” in 1988. Hij zei dat water informatie opvangt, opslaat en doorgeeft (elektromagnetische vibraties). Hij vergeleek het met een magneetband. Hij toonde aan dat ondanks de hoge verdunning (10-15 CH tot 10-120!) van een actief molecuul (virus) in water, het nog steeds kon werken door zijn elektromagnetische signalen (EMS: Elektromagnetische signalen) opgeslagen in de moleculaire nanostructuur van water, terwijl het fysiek niet langer aanwezig was = men noemt dit transductie!

Dr. Jamal Aïssa & Pr. L. Montagnier (Nobelprijs voor de Geneeskunde) bevestigden deze ontdekkingen dankzij:

  • hun in vitro transductie-experiment (2014): reconstitutie van de DNA-sequenties van het HIV-virus via zijn elektromagnetische “handtekening” = EMS (elektromagnetisch signaal) van lage frequentie (tussen 0 – 20K Hertz) geëmitteerd door het DNA (afkomstig uit het plasma v/e HIV-geïnfecteerde persoon) en overgedragen via de moleculaire nanostructuren van water (die zich via waterstofbruggen in “coherentiedomeinen” binden).
  • Een andere in vitro studie (2016): bevestiging van een significante afname van de intensiteit van laagfrequentie EMS die afkomstig zijn van bacterieel plasma-DNA (Lyme) in hoog-dynamische water verdunningen (10-15 CH)! Deze EMS zijn gecorreleerd aan pathologieën en activeren ze!