h2o-benelux

Fysische & chemische-analyse

 • Belangrijk onderscheid:
  • de verontreinigende stoffen: over het algemeen gemeten in µg/l (microgrammen/L). Belangrijk om zo laag mogelijke hoeveelheden te hebben en vooral de wettelijke normen niet te overschrijden: zware metalen (chroom, koper, nikkel, cadmium, lood, uitgedrukt in µg/l), nitraten en nitriten (uitgedrukt in mg/L), koolwaterstoffen, bacteriën & kiemen, geneesmiddelen, hormonen,…
  • de indicatoren: over het algemeen gemeten in mg/l(milligrammen/L). Het gaat over de mineralen die oligo-elementen bevatten en die gedeeltelijk assimileerbaar zijn door het organisme. Belangrijk om de wettelijke normen niet te overschrijden: calcium, chloor, kalium, magnesium, natrium, sulfaten (uitgedrukt in mg/L) en ijzer, mangaan, zink, fluoride (uitgedrukt in µg/l),…
 • Aquaphor Viking Maxi® filtert volgende verontreinigende stoffen:
  • Chlorine up to 100%
  • Chloroform: up to 99,5%
  • Phenol: up to 98%
  • Hydrocarbons: up to 99%
  • Pesticides: up to 97%
  • Lead: up to 99,5%
  • Copper: up to 98%
  • Cadmium: up to 99%
  • Iron: up to 90%
  • Alakhlor up to 100%
  • Akrazin up to 100%
  • Benzene up to 100%
  • Bromdikhloretan up to 100%
  • Bromoform up to 100%
  • Karbofuran up to 100%
  • Carbon tetrachloride up to 100%
  • Chlorine up to 100%
  • Benzene chloride up to 100%
  • Chloroform up to 100%
  • Trigalometana (TNM) up to 100%
  • Kriptospiridium up to 100%
  • Dibromkhlorpropan up to 100%
  • Dibromkhlormetan up to 100%
  • Orto-dikhlorbenzol up to 100%
  • para-dibenzene chloride up to 100%
  • 1,1 dichloroethane up to 100%
  • 1,2 dichloroethane up to 100%
  • 1,1 dichlorethylene up to 100%
  • cis – 1,2 – dichlorethylene up to 100%
  • ethylene dibromide up to 100%
  • a trance – 1,2 – dichlorethylene up to 100%
  • 1,2 dichlorpropane up to 100%
  • cis-1,3-dichlorpropylene up to 100%
  • ethyl benzene up to 100%
  • giardia lamblia up to 100%
  • hexachlorbutadiene up to 100%
  • hexachlorocyclohexane up to 100%
  • lead up to 100%
  • mercury up to 100%
  • cadmium up to 100%
  • lindane up to 100%
  • metoksikhlor up to 100%
  • pentachlorophenol up to 100%