h2o-benelux

Elektrofotonische analyse van gedynamiseerd water. Deze wetenschappelijke analyse meet de fotonische pulsaties van water (zijn lichtdeeltjes) die onderworpen zijn aan een elektrisch veld (150 Hz signaal);

Dit weerspiegelt de energie die wordt geabsorbeerd door het water dat wordt gemeten door zijn bioluminescentie (=”streamers” die de lichtstralen zijn die U ziet op de foto) en wordt weergebracht door zijn regelmatige structuur, zijn ronde en homogene kroon ; Dit is het principe van het Corona-effect, de camera neemt in het ultraviolette lichtspectrum (UV-spectrum 250-380 nm) op en merkt vrijwel alle fotonen op in de lucht rond het watermonster!

2017: Gedynamiseerd water: mooie luminescentie, mooie homogene structuur, groot aantal regelmatige en lange streamers

2017: Mineraal water: weinig luminescentie, vervormde structuur