h2o-benelux

1/ Droogresten

De BEV-norm bepaalt dat de droogresten in het water < 120 mg/L (dit is het geval voor licht gemineraliseerde water van vulkanische of granitische oorsprong). De wettelijke norm is < 1.500 mg/L, de WGO-norm is < 150 mg/L en de algemeen toegelaten norm is  < 350 mg/L. Dit des te meer dat de mineralen van geherstructureerd (-> bevorderen de afvoer van niet-assimileerbare mineralen) en gevitaliseerd (= aanwezigheid van biofotonen) zijn

Het droogrestgehalte houdt rekening met de opgeloste en niet opgeloste mineralen die het water bevat. Deze worden bekomen na verdamping op 180°C via specifieke filters. Deze meting onderscheidt zich volkomen van de TDS-meting die enkel de opgeloste vaste stoffen meet

 2/ TDS (Total Dissolved Solids)-meting (gemeten op 13.11.2014 in St. Genesius Rode)

 • Waterteller: 368 mg/L
 • Na filtratie Aquaphor Viking Maxi ®: 351 mg/L
 • Deze gehaltes van opgeloste stoffen zijn helemaal aanvaardbaar indien zij geherstructureerd en gedynamiseerd zijn (zie daaromtrent de Bioelektronische studie (LC Vincent) inzake urinaire resistiviteit ! Inderdaad het TDS-apparaat meet de opgeloste vaste stoffen (mineralen, zouten of metalen) in het water (aan kamertemperatuur +/-16°C). Dit apparaat geeft een aanwijzing inzake:
  • het elektrische geleidingsvermogen van het water (meet de capaciteit van het water om een elektrische stroom te geleiden, dus een onrechtstreekse meting van zijn gehalte aan ionen) Volgens de BEV zou de geleidbaarheid zich moeten bevinden tussen 10-200 µS/cm micro Siemens, tussen 200-850 µS/cm is zij aanvaardbaar en > 2.100 µS/cm (wettelijke norm) wordt zij geacht niet meer drinkbaar te zijn. De geleidbaarheid van het water stijgt of daalt naargelang zij opgeloste stoffen bevat. In een hoge geleidbaarheid blijft er bvb meer kalksteen in oplossing die zich daardoor minder deponeert in de leidingen! De geleidbaarheid is dus op zichzelf niet slecht.
   • Geleidbaarheidsmeting van het kraantjeswater: 621 µS/cm-1
   • Geleidbaarheidsmeting van het gefilterd (Aquaphor) & geherstructureerd & gedynamiseerd water: 623 µS/cm-1
  • de hardheid (zijn gehalte aan mineralen, hoofdzakelijk kalksteen)
  • Maar dit apparaat meet de droogresten niet! Daarvoor moet men een microbiologische studie doen