h2o-benelux

De Bioscope doet een spectrale analyse van de elektrische eigenschappen van het water (vanuit een kwalitatief en kwantitatief standpunt); Dit door een elektrisch signaal van lage frequentie (in Hz) uit te zenden via een electrode ; De gegevens worden via computer geïnterpreteerd (meting van diëlektrische permittiviteit en geleidingsvermogen van de steekproef)

Spectre de surface

Oppervlakte Spectrum:

Gerevitaliseerd water: de spectrale omvang stijgt op een breder gamma van frequentieniveaus (reliëf van pieken en dallen) dit is de uitdrukking van een goede elektrische organisatie van het water (dynamische kwaliteit)!

Spectral amplitude eau

Spectrale Amplitude: gerevitaliseerd water: Lage amplitude= absorptie van meer energie (elektronen) !

Spectral phase eau

Spectrale fase: gerevitaliseerd water: Negatieve fase= stijging van de electronegativiteit (meer elektronen), wat de oxidatie in het water vermindert !

IMG_20160811_102137  Spectral phase Salad

TESTS SALADE & KOOL:

De electrode van de Bioscope wordt gekoppeld met een plant (salade & kool) door een prikje in het blaadje . Vervolgens wordt de plant bewaterd met gerevitaliseerd water en kraantjes water. Een duidelijke toename van de elektronen (en dus energie) werd waargenomen in de plant die van gerevitaliseerd water genoot ! (lage spectrale fase, rode kolom t.o.v. de gele) 

Salad 2 Treated

Oppervlakte spectrum:

Goede dynamische kwaliteit van het water (rythme, pulsatie) = regelmatige « bergketen»

Verplaatsing van de energie naar lagere frequentie niveaus = hogere « peaks »