h2o-benelux

Biofotons zijn lichtdeeltjes (afkomstig van sterren zoals de zon) die elektromagnetische energie vervoeren. Biofotons zijn in communicatie met alle cellen van ons lichaam, en dit aan de snelheid van het licht, door een golf van gesynchroniseerde energie te volgen. Onze cellen „lezen“, „interpreteren“ en „behandelen“ (beïnvloeden) de informatie die wordt overgebracht door deze biofotons

1/ Foto van een biofoton

Onderzoekers hebben de binnenstructuur van een biofoton in een druppel natuurlijk water geanalyseerd met een Somatoscoop (microscoop met zwart scherm en vergroting x 30.000). Zij hebben erin ontdekt dat haar centrum bestond uit een ster met zes spitsen die binnen een zeshoekige structuur geïntegreerd was. Zij zijn van mening dat deze natuurlijke geometrie overeenstemt met de „vormgolf“ van het vitaalwater

analyses7

Foto van een biofoton (© Mr E. Excelex)

 

2/ Photomultiplicator van Fritz-Albert Popp

Dit apparaat is een zeer gevoelige lichtversterker die de emissie van fotonen, afkomstig van de cellen, meet. Deze machine werkt op basis van electrostimulatie van de cellen en geeft een complete lezing van de uitgezonden biofotonen. Met behulp van deze machine, heeft men kunnen bewijzen dat de emissie van fotonen een gemeenschappelijk kenmerk is voor alle levende cellen. Deze emissies hebben een verschillende intensiteit naargelang het om een plant, een dier, of een mens gaat en zij kunnen van het ene naar het andere moment variëren

3/ Artikel over de fotonen aanwezig in de leegte ( Professor Marc Henry)

„Onze watermoleculen schijnen informatie van de „leegte“ te ontvangen. Wij stellen vast dat de leegte in staat is om een elektromagnetische golven te verspreiden. Dit wil zeggen dat de leegte een elektrische weerstand heeft. In quantummechanica leren wij dat de leegte “vol” deeltjes en antideeltjes is. Wij zijn dus ver van wat men het “niets” noemt. Met zijn capaciteit om fotonen vanuit de leegte te ontnemen en ze te laten circuleren in zijn flexibel netwerk van waterstofverbindingen, zou het water een recipiënt kunnen zijn van de informatie die afkomstig is vanuit het onzichtbare. Aldus zou ons water in staat zijn om elektromagnetische informatie te verzamelen afkomstig uit een raadselachtige ledigheid. Eens ontvangen, zou deze zich naar ons DNA, onze eiwitten, en bijgevolg naar heel onze fysiologie uitbreiden

4/ Notie van GDV

Analyse volgens de GDV-methode (Gas Discharge Visualisation of energetische vingerafdruk) volgens het protocol van de Russische fysicus Konstantin Korotkov. Deze methode wordt eveneens EPC (Electro Photonic Captor) genoemd. Deze analyse meet de energetische (fotonische) straling van het energetisch lichaam (aura). De methode bestaat erin om de elektronen & biofotonen (lichtdeeltjes) die uitgestraald worden door de uiteinden van de 10 vingers (principe van de Kirlian-foto) te meten. Dit apparaat quantificeert het energieniveau (levenskracht en factor van stress) van de lichaamsorganen en presenteert ze in de vorm van verschillende diagrammen. De emissies van fotonen en elektronen worden door elektrische impulsen gestimuleerd. Dit energetisch stralingsveld wordt door een optisch systeem gemeten en onder digitale beelden weergegeven

 

 5/ GDV analyse van GIE water (camera GDV Pro V2)

↗ 50% energie, 10 mn na het drinken van gevitaliseerd water (energiestraling: 61% -> 94%)

6/ GDV van GIE water in Zwitserland gerealiseerd

Opmetingsperiode: 24.10.2005 – 19.05.2006

Aantal opgemeten personen: 72

Stijging van de gemiddelde energie: ↗ 27,45%

7/ GDV analyse van het Voda+® water

Status quo inzake energie, 10 mn na het drinken van gevitaliseerd water (energiestraling: 91% -> 91%) . Maar betere verdeling en evenwicht van de energie