h2o-benelux

IMG_20160804_205333

De analyses gerealiseerd (door H2O Benelux !) en beschreven in dit hoofdstuk brengen resultaten die een waaier van aanwijzingen vormen die erop wijzen dat het geherstructureerde en gedynamiseerd water vol van weldaden is voor ons fysisch en energetisch lichaam.

Ze bevestigen dat gedynamiseerd water vergelijkbaar is met deze die uit een natuurlijke bron ontspringt of van een bergstroom komt.